تشکل های استانی

انجمن شرکت های دانش بنیان استان همدان

اتاق: همدان
رئیس: حسام نجاری
دبیر اجرایی: خانم زنگنه
آدرس: همدان ـ خ شهرداري (جهان‌نماي سابق) ـ حد فاصل ميدان بعثت و بيمه ـ بالاتر از سازمان صنعت و معدن ـ پ 369
تلفن: 081-38216001-6
نمابر: 081-38216007
پست الکترونیکی: najary.hesam65@gmail.com
هیئت مدیره: حسام نجاری ، زهرا قربانی ، حمید بادامی نجات ، امیر حسن مسعودیان ، علی رستگار / اسکندر بابایی ، حمید ساغری چیان
بازگشت

تاریخچه