تشکل های استانی

انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

اتاق: کرمانشاه
رئیس: محسن ناجي پور
دبیر اجرایی: محسن ناجي پور
آدرس: كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، سه راه ۲۲ بهمن، پلاك ۵۳۵، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی کرمانشاه
تلفن: ۳۸۲۲۸۱۵۱ - ۳۸۲۲۸۱۴۱ - ۳۸۲۵۴۵۴۶ (۰۸۳)
نمابر: ۳۸۲۲۸۱۶۱ (۰۸۳)
هیئت مدیره: نلسون حضرتي، محسن ناجي پور، مصطفي نورابي، آرام حميدي و احسان داريوشي
بازگشت

تاریخچه