تشکل های استانی

انجمن نگهداری و تعمیرات ماشین آلات صنعتی

اتاق: زنجان
رئیس: حمید موسوی
آدرس: زنجان، بزرگراه جاده گاوازنگ، مجتمع ادارات، روبروي شركت برق منطقه‌اي
تلفن: ۳۳۴۶۳۷۷۰-۴ (۰۲۴)
نمابر: ۳۳۴۶۳۷۷۷ (۰۲۴)
هیئت مدیره: حمید موسوی، اویس نکیسا، پریسا عطائیان، حسین همتی و رویا رستمی
بازگشت

تاریخچه