تشکل های استانی

شعبه انجمن ارگانیک ایران

اتاق: ارومیه
رئیس: عيسي شمس مولوي
دبیر اجرایی: نفیسه طوسی
آدرس: اروميه، خيابان برق، نرسيده به ميدان مخابرات، پلاك۵۰، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اروميه
تلفن: ۳۴۵۹۸۳۴-۹ (۰۴۴)
نمابر: ۳۴۵۹۸۳۳ (۰۴۴)
هیئت مدیره: عیسی شمس مولوی، شکور علیپور، لورنس انویه تکیه، بهنام تاج الدینی، یونس عزیزی ثالث، رضا آذین فر و جلیل مقبلی
بازگشت

تاریخچه