تشکل های استانی

شعبه انجمن ارگانیک ایران

اتاق: کرج
رئیس: سيدمحمد مير لوحي
دبیر اجرایی: عباس جوانبخت
آدرس: كرج، مهر شهر، بلوار ارم، بعد از چهار راه شهرداري، نبش ۱۰۰ غربي، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي كرج
تلفن: ۳۳۴۱۶۰۹۳-۹۸-۹۹ (۰۲۶)
نمابر: ۳۳۴۱۶۰۸۹ (۰۲۶)
هیئت مدیره: سيد محمدميرلوحي ،سيد علي اصغر نجفيان ،عباس جوانبخت ،حميد رضا پويان، فرشيد ترابي،قاسم توحيد لو و خانم ماهرخ فلاحي
بازگشت

تاریخچه