تشکل های استانی

شعبه انجمن ارگانیک ایران

اتاق: سمنان
رئیس: سعید خادم عباسی
دبیر اجرایی: محمد بیطرف
آدرس: سمنان، بلوار ۱۷ شهریور، خیابان میرزا کوچک خان جنگلی
تلفن: ۳۳۴۶۴۰۰۲-۶ (۰۲۳)
نمابر: ۳۳۴۶۴۵۰۰ (۰۲۳)
هیئت مدیره: سعید خادم عباسی، ابوالفضل آل بویه، منوچهر ذوالفقاری، عبدالحمید دربانیان، میلاد رضوانی، منصور عباسیان و مصطفی زرنگار
بازگشت

تاریخچه