تشکل های استانی

شعبه انجمن ارگانیک ایران

اتاق: سنندج
رئیس: نریمان عبدی
دبیر اجرایی: فرزاد قادری
آدرس: سنندج، خيابان نمكي‌ ها، بالاتر از شهرداري منطقه ۲
تلفن: ۳۳۲۸۴۴۵۵-۵۱ (۰۸۷)
نمابر: ۳۳۲۳۵۰۳۵ (۰۸۷)
هیئت مدیره: فرزاد قادری، عارف قادری، محسن قادری، نریمان عبدی، منوچهر شریفی، عبدالرحمن علوی و اقبال زندی
بازگشت

تاریخچه