تشکل های استانی

شعبه انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

اتاق: رشت
رئیس: حسن شایان
دبیر اجرایی: حسین کوچک
آدرس: رشت، بلوار وليعصر، نرسيده به بيمارستان آريا ، پلاک ۶۷۴
تلفن: ۳۳۷۵۷۰۳۷ (۰۱۳)
نمابر: ۳۳۷۵۷۰۳۶ (۰۱۳)
هیئت مدیره: حسین کوچک، سامان نظری، حسن شایان، احمد نادری و حسن غفاری
بازگشت

تاریخچه