تشکل های استانی

شعبه سندیکای صنعت برق ایران

اتاق: شیراز
رئیس: سيد محمد عظيمي
دبیر اجرایی: لاله زماني
آدرس: شيراز، خيابان قصرالدشت، بالاتر از چهار راه زرگري، نبش كوچه ۷۳/الف
تلفن: ۳۶۲۹۴۹۱۵-۹ (۰۷۱)
نمابر: ۳۶۲۹۴۹۱۰ - ۳۶۲۹۴۹۱۴ (۰۷۱)
هیئت مدیره: سيد محمد عظيمي، فريدون دژم، رضا باقري، نادر سيفائي و لاله زماني
بازگشت

تاریخچه