Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
الویت های همکاری اقتصادی-تجاری با پرتغال

گزارش”الویت های همکاری اقتصادی-تجاری با پرتغال” به درخواست معاونت اقتصادی اتاق در اوایل اسفندماه 1394 تهیه گردید. این گزارش مبتنی بر چهار فصل می باشد. در فصل اول، نگاهی اجمالی به اقتصاد پرتغال با توجه به شاخص های عمده اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده بخش ها و …)، شاخص رقابت ذیری، و نکات برجسته این کشور بر اساس اطلاعات منتشره توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، آژانس سرمایه گذاری و تجارت پرتغال، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، فائو و کمسیون اروپا صورت گرفته است.در فصل دوم، به بخش های اقتصادی دارای پتانسیل پرتغال در سطح بین المللی، بر اساس شاخص مزیت رقابتی آشکار شده و رتبه های جهانی این کشور در صنایع پرداخته شده است. این بخش ها شامل 1. صنعت TCLF: منسوجات، پوشاک، چرم و کفش، 2. کاغذ و خمیر کاغذ، 3. سرامیک، 4. چوب پنبه و 5. قطعات خودرو و مونتاژ خودرو بوده است. Forbes در سال 2015 فهرست شده اند.
در فصل آخر، ابتدا الویت های سرمایه گذاری ایران بر اساس فهرست وزارت صمت در شهریور 94 عنوان و سپس بخش های مزیت دار پرتغال بر اساس آنچه گفته شد استخراج گردیده است، سپس ترکیب الویت های کشور و مزیت های پرتغال صورت گرفته و در انتها به تولیداتی که کشور پرتغال در آنها دارای مزیت می باشد ولیکن در گروه های صنعتی پیشنهادی وزارت صمت جای نمی گیرند نیز اشاره شده است.
استفاده مطالب این بروشور بدون دخل و تصرف و با ذکر منبع بلا مانع می باشد.

اطلاعات تکمیلی

موضوع:
اولویت های همکاری اقتصادی