Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
بررسی سه دانشکده فرانسوی کسب و کار: بستر آموزشی – پژوهشی، دوره ها و ارتباطات آموزشی

این گزارش به منظور بررسی زمینه های همکاری علمی اتاق ایران با دانشکده های وابسته به اتاق پاریس انجام شده است. بر این اساس، در ابتدای گزارش وضعیت آموزشی و پژوهشی دو کشور در متغیرهای مرتبط با آموزش و پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در قسمت دوم گزارش، همکاری های آموزشی 3 دانشکده فرانسوی کسب وکار HEC، ESCP و ESSEC با سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی بررسی و دوره های آموزشی هریک از دانشکده  ها استخراج شده است. این مطالعه به اتاق کمک می کند با استفاده از تجربه موفق اتاق پاریس در زمینه تأسیس دانشکده های کسبوکار، بتواند در طراحی دوره های کاربردی برای فعالان اقتصادی گام های مؤثری بردارد.
استفاده از مطالب فوق با ذکر منبع بلامانع است.

اطلاعات تکمیلی

موضوع:
بخش خصوصی