Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
طرح شاخص مدیران خرید( PMI)- اردیبهشت 1400

شامخ کل اقتصاد – دوره بیستم

Ø شامخ کل اقتصاد در اردیبهشت ماه، 53.84 به دست آمده‌است که نسبت به فروردین ماه(39.65) افزایش داشته و همانطوری که طبق روال سال‌ قبل انتظار می‌رفت بعد از بازگشایی کسب و کارها به طور معمول شاهد بهبود فعالیت‌ها در اردیبهشت ماه هستیم.

Ø شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اردیبهشت (49.80) برای دومین ماه پیاپی کاهش داشته‌است هر چند شدت کاهش آن نسبت به فروردین ماه بسیار کمتر بوده‌است.

Ø شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (49.49) هر چند همچنان زیر 50 است و کمتر از ماه قبل ولی کمترین نرخ کاهش را از ابتدای شروع طرح طی 20 ماه گذشته در اردیبهشت ماه ثبت کرده‌است.

Ø شاخص میزان فروش کالاها و خدمات 51.15 افزایش ملایمی نسبت به ماه قبل داشته است که این این افزایش هم فقط در بخش صنعت بوده و بخش ساختمان و خدمات و کشاورزی با کاهش روبرو بوده‌اند.

شامخ صنعت – دوره سی و دوم

Ø شاخص مدیران خرید صنعت در اردیبهشت ماه 63 ثبت شده‌است که نسبت به فروردین افزایش قابل توجهی داشته و تقریبا مشابه اردیبهشت سال‌ قبل(63.21) است.

Ø شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اردیبهشت ماه (81/61) نسبت به فروردین افزایش داشته که نشان دهنده بهبود در تقاضای مشتریان پس از پایان تعطیلات فروردین ماه است اگرچه شدت افزایش آن در مقایسه با سال‌های قبل کمتر است.

شاخص موجودی مواد اولیه در اردیبهشت (59/53) برای دومین ماه بعد از بهمن عدد بالای50 را به ثبت رسانده‌است و در مجموع این شاخص اردیبهشت بالاترین را ابتدای شروع طرح در بخش صنعت به ثبت رسانده‌است